صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان
ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: 1402/۰3/10

مراحل سرمایه گذاری  1. مراجعه به شرکت سبد گردان نمونه
  2. ارائه مدارک هویتی از جمله (اصل شناسنامه و اصل کارت ملی)
  3. تکمیل فرم ارزیابی ریسک مشتریان
  4. انعقاد قرارداد (نمونه قرارداد)
  5. افتتاح حساب بانکی
  6. واریز سرمایه / تسلیم اوراق بهادار موضوع قرارداد
  7. دریافت شناسه کاربری و رمز در پایگاه سبدگردان