صنـــدوق ســرمـایـــــه ­گــــذاری اختصاصی بازار گردانی برلیان
ثبت شده به شماره 7040 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 12116 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
آغاز فعالیت: 1402/۰3/10
ارکان صندوق
مدیر
شرکت سبدگردان برلیان
متولی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا
مدیر سرمایه‌گذاری
خانم فائزه خانبانی
آخرین NAV محاسبه شده
تاریخ محاسبه
صدور
ابطال
آماری
کل ارزش خالص
تعداد واحدها
روندNAV
ترکیب دارایی سهم صنایع در سبد دارایی


روند خالص ارزش دارایی‌های ترکیبی
شش ماهه
یک ساله
از ابتدای فعالیت
اخبار